Wat kun je met EFT bereiken?

Sue Johnson schrijft in haar boek “Houd mij vast”:

Om een duurzame liefdesband te kunnen smeden, moeten we in staat zijn om af te stemmen op onze diepste behoeften en verlangens en die te vertalen in duidelijke signalen waarop onze geliefde kan reageren. We moeten in staat zijn om liefde te ontvangen en te beantwoorden. En we moeten vooral de oercode van de hechting kunnen herkennen en aanvaarden en niet proberen die weg te wuiven of uit de weg te gaan. In veel liefdesrelaties vormen hechtingsbehoeften en de angst voor hechtingsverlies een verborgen agenda, die wel de gang van zaken bepaalt, maar die nooit openlijk erkend wordt. Het wordt tijd dat die agenda eens getrokken wordt, zodat we metterdaad vorm kunnen geven aan de liefde die we zo broodnodig hebben. Om de liefde vorm te kunnen geven, moeten we open en ontvankelijk zijn, emotioneel zowel als fysiek.

In de spreekkamer van Sue Johnson vertellen emotioneel afstandelijke partners haar soms: “Ik doe van alles om te laten zien dat ik om mijn vrouw geef. Ik maai het gras, kom met een goed salaris thuis, los problemen op en ik ga niet vreemd. Waarom lijken al die dingen er uiteindelijk niet toe te doen en is het enige dat voor mijn vrouw telt dat we niet over emoties praten of knuffelen?” Sue antwoord dan: “Omdat we nu eenmaal zo in elkaar zitten. We hebben iemand nodig die echt aandacht voor ons heeft, ons stevig vasthoudt, soms heel dicht bij ons komt, emotioneel op ons reageert en ons raakt, die verbinding met ons maakt. Daar is niets mee te vergelijken. Jij hebt dat ook nodig. Of ben je dat vergeten?” Verbondenheid is heerlijk, iemand omhelzen geeft je een rustig en voldaan gevoel, of je nu de gevende of de ontvangende partij bent. De meeste mensen vinden het heerlijk om een baby vast te houden. Het voelt fijn, net zoals het fijn aanvoelt om onze geliefde vast te houden.

Maar is hechting en binding alles waar het om gaat? Liefde tussen volwassenen omvat ook seksualiteit en zorg. Hechting is de basis, het fundament waarop al die andere elementen worden opgebouwd. Het is overduidelijk dat het één met het ander te maken heeft. Seksualiteit komt het beste tot haar recht als er een veilige verbondenheid is. De durf, die een essentieel onderdeel is van de erotiek, komt niet met het oppervlakkig najagen van steeds weer iets nieuws, maar met de vaardigheid om je in het hier en nu voor je partner open te stellen.
Zorg en praktische steun komen vanzelf als we ons nabij en verbonden voelen. “Als je lief hebt, wil je alles voor de ander doen,” heeft Ernest Hemingway geschreven. “Je wilt offers brengen. Je wilt dienstbaar zijn aan.” Onderzoek wijst uit dat veilig met elkaar verbonden partners meer gevoelig zijn voor elkaars behoefte aan zorg.
Als we in staat zijn om een veilige band te creëren, maken we ruimte vrij in onze aandacht zodat we kunnen afstemmen op onze geliefde en hem of haar actief kunnen ondersteunen. In de liefdesrelatie komt alles samen: veilige hechting, seksualiteit en steun. Partners creëren een positieve cirkel van intimiteit, ontvankelijkheid, zorg en passie.

Maar als je wilt dat de liefde werkt zal je ook moeten accepteren dat het altijd, ook als het goed gaat, werk in uitvoering is. Net als je het voor elkaar hebt, zal je zien dat een van jullie beiden verandert! De schrijfster Ursula Le Guin wijst ons erop dat de liefde “niet klaar ligt als een steen, maar gemaakt moet worden zoals brood, steeds weer opnieuw gemaakt, opnieuw en opnieuw.” De bedoeling van EFT is paren daar een handleiding voor te geven.
Meld je aan voor relatietherapie